Je pro nás velmi důležité stále se učit a povídat si o naší práci s kolegy

Proto jsme založili organizaci, která vytváří prostor pro mezioborovou spolupráci a profesní růst nás i našich kolegů.

Prostor pro mezioborovou spolupráci
Soustředíme se především na tyto oblasti

Vyvíjíme nové metody sociální práce

Zajímají nás moderní trendy v sociální práci. Necháváme se inspirovat jak tuzemskými tak i zahraničními zkušenostmi, které sdílíme s kolegy v regionu.

Posilujeme mezioborovou spolupráci

Díky více než dvacetileté praxi v oboru a blízkým vztahům s kolegy ze spolupracujících institucí vytváříme fungující platformu odborníků.

Zkvalitňujeme služby pro ohrožené děti

Kapacita služeb a profesní dovednosti nejsou na potřebné úrovni, proto propojujeme kolegy, kteří se dětskou problematikou zabývají.

Co děláme

Co děláme

Každý z nás má více než dvacetiletou praxi ve svém oboru
  • Organizujeme diskuzní fóra, workshopy a společné vzdělávání
  • Podporujeme předávání zkušeností z praxe mezi kolegy v oboru
  • Pomáháme aplikovat nové trendy v oblastech sociální práce
  • Školíme pracovníky sociálních služeb ve specializovaných tématech
  • Rozvíjíme dovednosti sociálních pracovníků při přímé práci s ohroženými dětmi

Naše projekty

Realizujeme tyto projekty, vydáváme publikace

Náš tým

Spojuje nás dlouhodobá kolegiální spolupráce

Prostor byl založen čtyřmi odborníky z regionu, které spojuje dlouhodobá kolegiální spolupráce, byť každý z nich působí v jiné oblasti i v jiné tzv. mateřské organizaci. Tito lidé založili Prostor s cílem metodicky rozvíjet v regionu potřebnou přesahovou spolupráci více institucí, které spojuje zájem dětských i dospělých klientů.

PhDr. Martin Karas, PhD.

Ing. Kateřina Procházková

Mgr. Šárka Uhlíková

JUDr. Ondřej Veselý

Děkujeme za podporu