Rodinné poradenství

Podpora znesvářených rodičů

Pomáháme rodinám, které nezvládají projít rozvodem formou dohody a jsou v dlouhodobém chronickém konfliktu (nedokáží se domluvit na úpravě poměrů k nezletilým dětem, eskalují majetkové spory, dochází k násilnému chování). Doprovázíme rodiče a společně s nimi hledáme způsoby, jak ošetřit jejich bolest a zklamání. Cílem spolupráce je zklidnění situace a získání kontroly nad tím, co se děje. Pokud je to potřeba pomáháme i dětem zasaženým konfliktem rodičů, aby lépe porozuměly situaci a bezpečně zpracovaly emoce z rozpadu rodiny.

Podpora rodin, které musí řešit více problémů (rodiče samoživitelé, rodiny s nízkými příjmy apod.)

Pomáháme klientům, na které je toho prostě moc a zpravidla nemají oporu ve svém okolí (problémy se na ně „nabalují“). Vedle vlastních potíží (práce, zdraví, finance) často řeší také problémy se svými dětmi a nevidí východisko ze své situace. S těmito klienty mapujeme možnosti a plánujeme postupné kroky, jak věci částečně stabilizovat a posílit rodičovské kompetence.


Pokud nevíte, jak řešit složitou rodinnou situaci, nevíte si rady s výchovou dětí nebo vaše děti potřebují odbornou pomoc, obraťte se na nás.

Středa 8.00 – 15.00
Čtvrtek 8.00 – 17.00
Mgr. Šárka Uhlíková tel. 775 588 530

Rodinné poradenství

Rodinné poradenství je podpořeno v rámci projektu „Mezioborová podpora rodinného poradenství“ z rozpočtu MPSV a projektu „Dítě v centru rodičovského konfliktu“ z rozpočtu Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí