Vytváříme prostor pro mezioborovou spolupráci odborníků

Naším cílem je metodicky rozvíjet v regionu potřebnou přesahovou spolupráci odborníků, které spojuje zájem o pomoc dětským i dospělým klientům.

Prostor pro sociální práci byl založen v roce 2017 za účelem vyvíjení nových metod sociální práce, posílení mezioborové spolupráce v píseckém a milevském regionu. Organizace získala Pověření k sociálně právní ochraně dětí.

Prostor byl založen čtyřmi odborníky z regionu (PhDr. Martin Karas, Ph.D., Mgr. Šárka Uhlíková, DiS., JUDr. Veselý, Ing. Procházková), které spojuje dlouhodobá kolegiální spolupráce, byť každý z nich působí v jiné oblasti i v jiné tzv. mateřské organizaci.

Náš tým

PhDr. Martin Karas, PhD.

PhDr. Martin Karas, PhD.

je ředitelem Dětského centra ve Strakonicích. Je absolventem speciální pedagogiky na PedF UK a oboru rehabilitace na ZSF JČU. Věnuje se především těm nejmenším a nejvíce ohroženým dětem. V Dětském centru (má status ZDVOP) jsou umístěné děti, jejichž rodiče selhávají ve výchově. Setkává se tak s rodiči, kteří potřebují významnou podporu ve svých rodičovských kompetencích, aby se jejich dítě mohlo vrátit domů. Na druhé straně předává děti i do náhradních rodin v situacích, kdy biologičtí rodiče nejsou s to dostát svým rodičovským povinnostem. Na této cestě se setkává nejčastěji s pěstounskými rodiči. Pomoc ohroženým dětem je jeho prioritou i srdeční záležitostí.

Ing. Kateřina Procházková

Ing. Kateřina Procházková

je absolventkou VŠE se zaměřením na regionální rozvoj a cestovní ruch. Od roku 2005 pracuje jako projektová manažerka. Zaměřuje se na sociální problematiku, školství a problematiku životního prostředí. Dlouhodobě spolupracuje jako lektorka v organizaci Česká cesta. V současné době pracuje jako projektová manažerka v několika organizacích (Arkáda – sociálně psychologické centrum, Město Písek, ZŠ a MŠ Písek).

Mgr. Šárka Uhlíková

Mgr. Šárka Uhlíková, DiS.

absolvovala obor sociální práce na FF UK. Přes 20 let pracovala jako sociální pracovnice, krizová interventka a terapeutka v Arkádě - sociálně psychologickém centru. Arkáda je poskytovatelem řady sociálních služeb v regionu, má více než dvacetiletou historii. V současné době provozuje registrované sociální služby (krizová pomoc, následná péče, kontaktní centrum, terénní program), další služby zaměřené na děti a rodinu vykonává na základě pověření k sociálně – právní ochraně dětí. Š. Uhlíková se věnuje práci s rodinami, které se ocitly v náročné životní situaci. Byla členkou pracovní skupiny na katedře sociální práce FF UK, která se věnovala tvorbě manuálu pro pomáhající profese věnovaného podpoře rodiny. Je absolventkou akreditovaného pětiletého psychoterapeutického výcviku. Současně pracuje jako lektorka programů příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči (specializuje se na osvojitele).

JUDr. Ondřej Veselý

JUDr. Ondřej Veselý

absolvoval Právnickou fakultu ZČU, doktorské studium absolvoval na PF UK. Od roku 2006 se jako advokát zaměřuje na rodinné právo a opatrovnické spory. Ve svých kauzách se snaží upřednostňovat zájem dítěte a preferuje směřování svých klientů ke smíru, tzn. k dohodě o péči. Je sympatizantem cochemské praxe a podporuje Prostor v aktivitách, které směřují k zavedení této praxe u Okresního soudu v Písku. O. Veselý momentálně vykonává poslanecký mandát a i při této práci se věnuje sociální problematice. Je např. autorem návrhu novely zákona o zvláštním řízení soudním, která omezuje možnost vnitrostátních únosů dětí, ke kterým dochází nejčastěji mezi znesvářenými rodiči.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Stáhnout
Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Stáhnout
Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Stáhnout
Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Stáhnout