Terapeutické služby pro dětské klienty a jejich rodiče

Financováno evropskou unií

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_017/0000942
Realizace: 1.7.2023 – 30.6.2026
Cílem projektu je rozvíjet kvalitu poskytovaných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiče v ORP Písek, Milevsko a Vodňany.

Projekt terapeutické služby pro dětské klienty a jejich rodiče je zaměřen na rozvíjení kvality psychosociálních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiče v ORP Písek, Milevsko a Vodňany.

Pro děti jsou v rámci projektu připraveny 4 podpůrně terapeutické programy, které jsou vybrány tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám dětské klientely. Rodiče zapojených dětí budou moci využívat odborné konzultace zaměřené na podporu rodičovských kompetencí. Důležitou součástí projektu je i rozvoj multidisciplinární spolupráce mezi aktéry v daném území.

Terapeutické služby pro děti a rodiče

Cílové skupiny projektu Terapeutické služby pro dětské klienty ajejich rodiče:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  • Školy a školská zařízení
  • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci

Výstupy projektu Terapeutické služby pro dětské klienty a jejich rodiče

  • 180 dětí získá v průběhu projektu dlouhodobou podporu
  • 90 rodičů využije odborné konzultace na podporu rodičovských kompetencí
  • Fungující Platforma pro multidisciplinární spolupráci
  • 150 hodin metodické podpory poskytnuté odborníkům, kteří pracují s ohroženými dětmi
  • 4 pracovníci získají podporu díky vzdělávání a supervizi


Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.