Publikace

Publikace mapují aktivity projektů, některé nabízejí inovativní postupy při práci s klienty. Shrnují zkušenosti odborníků, které mohou být inspirací pro jejich další práci.


Relaxační techniky

Relaxační techniky

Inovativní nástroje a techniky

V těchto pracovních listech najdete inspiraci, jak s dětmi relaxovat. Tyto jednoduché a krátké techniky se běžně používají jako součást meditací nebo komplexních relaxací.

Stáhnout

Techniky otevírání rozhovoru

Techniky otevírání rozhovoru

Inovativní nástroje a techniky

Metodika je určena profesionálům, kteří pracují s dětským klientem, tzn. vůči dítěti se vztahují v rámci pomáhající profese (sociální pracovníci, terapeuti, lékaři, psychologové, speciální pedagogové...).

Stáhnout

Práce s transgender dětmi

Práce s transgender dětmi

Inovativní nástroje a techniky

Díky proměnám ve společnosti v míře ochoty přijímat, respektovat nebo alespoň tolerovat situace či projevy, které jsou minoritní, setkáváme se častěji než dříve s vyjadřováním genderové identity na škále, která před pár lety nebyla představitelná.

Stáhnout

Techniky práce s dítětem

Techniky práce s dítětem, které zažilo traumatizující událost

Inovativní nástroje a techniky

Následující text vznikal s cílem inspirovat kolegy, kteří pracují s dětským klientem, technikami, které se nám v praxi osvědčují. Protože je nemožné obsáhnout veškeré varianty formulací, které by vyhovovaly dětem různých vývojových období...

Stáhnout

Manuál zavádění Cochemské praxe pro zúčastněné profesionály

Cochemská praxe v regionu Písek a Milevsko

Manuál zavádění Cochemské praxe pro zúčastněné profesionály

Cochemská praxe je založena na interdisciplinární spolupráci zástupců profesí, které se podílí na řešení konfliktu rodičů při úpravě poměrů svých dětí pro dobu po rozvodu.

Stáhnout

Zavádění Cochemského přístupu do praxe

Rozcházíte se?

Zavádění Cochemského přístupu do praxe

Milí rodiče, asi jste vyčerpali všechny možnosti, abyste mohli žít spolu a společně vychovávat své děti. Dospěli jste k rozhodnutí, že se rozejdete a potřebujete se domluvit, co dál. Kdo kde zůstane bydlet, jak si podělíte společný majetek a hlavně! - jak budete pečovat o děti.

Stáhnout

Sebepoškozování

Sebepoškozování

Cílem této metodiky je problematiku sebepoškozování přiblížit profesionálům, kteří se ve své praxi mohou setkat s dětmi, které se sebepoškozují. Možná jste o sebepoškozování četli nebo slyšeli a hlavou vám běžela otázka, jak si někdo může takovým způsobem ubližovat?

Stáhnout

Kyberšikana

Kyberšikana

Následující řádky o kyberšikaně jsme psali s cílem toto téma shrnout tak, aby profesionálové, kteří pracují s dětskými klienty, měli k dispozici vodítka pro posouzení závažnosti situace a pro poskytnutí pomoci.

Stáhnout

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

Právní rámec práce s dítětem je nesmírně široká materie a zahrnuje celou řadu oblastí. Tato metodika se zaměřuje na povinnost mlčenlivosti odborníků pracujících s dětmi a její úpravu, dále se věnuje oblasti úzce související s mlčenlivostí a tou je oznamovací povinnost.

Stáhnout

Dítě v rodicovském konfliktu

Dítě v rodicovském konfliktu

Co se stane s dětmi, které žijí s neustále rozhádanými rodiči? Jak se žije dětem mezi rodiči, jejichž konflikt pokračuje i po rozchodu? Udržení bezpečného domácího prostředí pro děti se v dnešní době stává problémem mnoha rodičů.

Stáhnout

Odborná pomoc pro děti v Písku a okolí?

Kde najít odbornou pomoc pro děti v Písku a okolí?

Databáze organizací pracujících s ohroženými dětmi

Stáhnout