Publikace

Publikace mapují aktivity projektů, některé nabízejí inovativní postupy při práci s klienty. Shrnují zkušenosti odborníků, které mohou být inspirací pro jejich další práci.


Manuál zavádění Cochemské praxe pro zúčastněné profesionály

Cochemská praxe v regionu Písek a Milevsko

Manuál zavádění Cochemské praxe pro zúčastněné profesionály

Cochemská praxe je založena na interdisciplinární spolupráci zástupců profesí, které se podílí na řešení konfliktu rodičů při úpravě poměrů svých dětí pro dobu po rozvodu.

Stáhnout

Zavádění Cochemského přístupu do praxe

Rozcházíte se?

Zavádění Cochemského přístupu do praxe

Milí rodiče, asi jste vyčerpali všechny možnosti, abyste mohli žít spolu a společně vychovávat své děti. Dospěli jste k rozhodnutí, že se rozejdete a potřebujete se domluvit, co dál. Kdo kde zůstane bydlet, jak si podělíte společný majetek a hlavně! - jak budete pečovat o děti.

Stáhnout

Sebepoškozování

Sebepoškozování

Cílem této metodiky je problematiku sebepoškozování přiblížit profesionálům, kteří se ve své praxi mohou setkat s dětmi, které se sebepoškozují. Možná jste o sebepoškozování četli nebo slyšeli a hlavou vám běžela otázka, jak si někdo může takovým způsobem ubližovat?

Stáhnout

Kyberšikana

Kyberšikana

Následující řádky o kyberšikaně jsme psali s cílem toto téma shrnout tak, aby profesionálové, kteří pracují s dětskými klienty, měli k dispozici vodítka pro posouzení závažnosti situace a pro poskytnutí pomoci.

Stáhnout

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

Právní rámec spolupráce s dítětem a rodinou

Právní rámec práce s dítětem je nesmírně široká materie a zahrnuje celou řadu oblastí. Tato metodika se zaměřuje na povinnost mlčenlivosti odborníků pracujících s dětmi a její úpravu, dále se věnuje oblasti úzce související s mlčenlivostí a tou je oznamovací povinnost.

Stáhnout

Dítě v rodicovském konfliktu

Dítě v rodicovském konfliktu

Co se stane s dětmi, které žijí s neustále rozhádanými rodiči? Jak se žije dětem mezi rodiči, jejichž konflikt pokračuje i po rozchodu? Udržení bezpečného domácího prostředí pro děti se v dnešní době stává problémem mnoha rodičů.

Stáhnout

Odborná pomoc pro děti v Písku a okolí?

Kde najít odbornou pomoc pro děti v Písku a okolí?

Databáze organizací pracujících s ohroženými dětmi

Stáhnout